Sallan kesälukio on paras paikka, jos haluatte sekä opiskella ja  viettää hyvää aikaa keskellä Lapin ainutlaatuista luontoa

KOHDERYHMÄ
Lukioon siirtyvät nuoret, lukiolaiset ja aikuisopiskelijat.

Kunkin kurssin laajuus on 38 tuntia. Voit valita 1-2 kurssia siten, korkeintaan 1 kurssi kummastakin aineryhmästä (A,B). 

Aineryhmä A

Aineryhmä B

S2 abikurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kykyään lukea erilaisia tekstejä, syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä ja tekstilajeista sekä kehittää suomalaisen kirjallisuuden tuntemustaan. Kurssilla luetaan erilaisia kaunokirjallisia ja asiatekstejä, eri tiedon- ja tieteenalojen tekstejä.

LYHYEN MATEMATIIKAN ABIKURSSI
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa ja palauttaa mieleen aikaisempien kurssien sisällöt ja muodostaa ehjän kokonaiskuvan matematiikan koko oppimäärästä. Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien keskeiset asiat ja valmistaudutaan pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen.

ÄIDINKIELEN ABIKURSSI 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa ja aiheen käsittelyssä, varmentaa taitoaan tuottaa johdonmukaista tekstiä, kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja. Kurssilla harjoitellaan tekstien ymmärrettävyyttä, havainnollisuutta ja eheyttä. 

BIOLOGIAN ABIKURSSI
Tavoite: Oppilas osaa analysoida kudosten ja elinten rakenteiden toimintaperiaatteita, ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä, ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia ja osaa toteuttaa pienimuotoisen mittaavan tutkimuksen ja esitellä sen tulokset.
Sisältö: Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely, liikkuminen, elintoimintojen säätely, lisääntyminen. Kurssilla tehdään ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus.

ENGLANNIN ABIKURSSI
Vahvistetaan ja laajennetaan englannin hallintaa.

KERAAMINEN KUVANVEISTO 


Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii kuvanveiston keskeisimmät tyylisuunnat ja pystyy soveltamaan niitä omaan keraamiseen työskentelyyn. Opiskelija oppii monipuolisesti toteuttamaan omaa kolmiulotteista ilmaisuaan savella.
Sisältö: Kurssilla opiskellaan erilaisia käsinrakentamistekniikoita mm. nipistely-, makkara-, levy- ja yhdistelmätekniikat. Opiskelija oppii luonnostelun, muotoilun, koristelun ja viimeistelyn merkityksen työskentely-prosessissa. Kurssilla käytetään monipuolisesti keramiikan materiaaleja: erilaiset savet ja koristelumenetelmät tulevat tutuksi.

Kunkin kurssin laajuus on 38 tuntia. Voit valita 1-2 kurssia siten, korkeintaan 1 kurssi kummastakin aineryhmästä (A,B). 

Aineryhmä A

S2 abikurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kykyään lukea erilaisia tekstejä, syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä ja tekstilajeista sekä kehittää suomalaisen kirjallisuuden tuntemustaan. Kurssilla luetaan erilaisia kaunokirjallisia ja asiatekstejä, eri tiedon- ja tieteenalojen tekstejä.

ÄIDINKIELEN ABIKURSSI 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa ja aiheen käsittelyssä, varmentaa taitoaan tuottaa johdonmukaista tekstiä, kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja. Kurssilla harjoitellaan tekstien ymmärrettävyyttä, havainnollisuutta ja eheyttä. 

ENGLANNIN ABIKURSSI
Vahvistetaan ja laajennetaan englannin hallintaa.

Aineryhmä B

LYHYEN MATEMATIIKAN ABIKURSSI
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa ja palauttaa mieleen aikaisempien kurssien sisällöt ja muodostaa ehjän kokonaiskuvan matematiikan koko oppimäärästä. Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien keskeiset asiat ja valmistaudutaan pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen.

BIOLOGIAN ABIKURSSI
Tavoite: Oppilas osaa analysoida kudosten ja elinten rakenteiden toimintaperiaatteita, ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä, ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia ja osaa toteuttaa pienimuotoisen mittaavan tutkimuksen ja esitellä sen tulokset.
Sisältö: Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely, liikkuminen, elintoimintojen säätely, lisääntyminen. Kurssilla tehdään ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus.

KERAAMINEN KUVANVEISTO 


Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii kuvanveiston keskeisimmät tyylisuunnat ja pystyy soveltamaan niitä omaan keraamiseen työskentelyyn. Opiskelija oppii monipuolisesti toteuttamaan omaa kolmiulotteista ilmaisuaan savella.
Sisältö: Kurssilla opiskellaan erilaisia käsinrakentamistekniikoita mm. nipistely-, makkara-, levy- ja yhdistelmätekniikat. Opiskelija oppii luonnostelun, muotoilun, koristelun ja viimeistelyn merkityksen työskentely-prosessissa. Kurssilla käytetään monipuolisesti keramiikan materiaaleja: erilaiset savet ja koristelumenetelmät tulevat tutuksi.

Kunkin kurssin laajuus on 38 tuntia. Voit valita 1-2 kurssia siten, korkeintaan 1 kurssi kummastakin aineryhmästä (A,B). Tarkista tarkemmat kurssitiedot verkosta: kesalukio.fi.

Kesälukion hintaan kuuluu tutustuminen Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museoon sekä kesälukion avustajien suunnittelema ilta- ja vapaa-ajantoiminta. Kesälukion aikana järjestetään maksuttomia retkiä Sallatunturin huipulle ja Pienelle karhunkierrokselle.

Osallistumismaksu

500€
 1-2 kurssia
(sis. opetus, majoitus, ateriat, 
retket)

300€
 1-2 kurssia
Hinta ilman ruokailuja ja asumista,
 yksittäiset ateriat 8 euroa/ateria

Täytä hakulomake tai hae sähköpostitse: sirkka.takkunen@salla.fi.